Biosmøremidler - TOTAL Norge

Biosmøremidler

 

TOTAL Lubricants er svært klar over behovet for miljøvern og en bærekraftig utvikling. Som et bidrag til disse utfordringene har vi utviklet biosmøremidler, et komplett sortiment av spesialoljer for maskiner og kjøretøy som trenger forbrukssmøring, eller som kan utgjøre en direkte miljørisiko dersom produktet lekker eller går tapt ved et uhell.

Biolubs

Hva er biosmøremidler?

Begrepet "biosmøremiddel" brukes om alle smøremidler som er raskt biologisk nedbrytbare, og som ikke er giftige for mennesker eller vannmiljøer. De kan være basert på planteoljer (som rapsolje) eller syntetiske estere produsert av modifiserte fornybare oljer.

De viktigste fordelene ved biosmøremidler:

  • Raskt biologisk nedbrytbare
  • Lite giftige
  • Miljøvennlige
  • Gode smøreegenskaper
  • Høy viskositetsindeks
  • Forlenget levertid på utstyret

Bruksområder for biosmøremidler

Biosmøremidler foretrekkes på alle bruksområder hvor det kan oppstå farer for miljøet. Det er tilfellet ved:

  • Tap av olje (motorsagolje, 2-taktmotorolje, forskalingsolje og smørefett);
  • Olje som kan lekke ved uhell (hydraulikkolje, olje for motorer, girkasser, aksler osv.)

Bruken av biosmøremidler anbefales spesielt når miljøhensyn er særlig viktige, f.eks. ved vannet, i fjellet, i landbruk, i skog eller i dype dagbrudd.

Biosmøremidler for rent vann
Vann er en helt egen utfordring; her er det flest kilder til oljerelatert forurensing. Det kan for eksempel være maskinelt arbeid i elver og kanaler (mudring, kaiarbeid osv.) og fartøyene selv, enten det er i profesjonell bruk (slepebåter, trålere, osv.) eller i fritiden (påhengsmotorer, vannscootere osv.). Alt utstyr som brukes på, eller i nærheten av vann (sluser, vannkraftverk) må også anses som mulige risikoer. TOTAL Lubricants tilbyr en komplett serie biosmøremidler for slike aktiviteter:
- Kjøring langs elver og ved kysten
- Båtkjøring langs kysten og i innlandet
- Fritidsbåter
- Sluser og vannkraftverk

Oppdag våre biosmøremidler for rent vann

Biosmøremidler for et rent miljø
Anleggsutstyr drives ofte i naturlige omgivelser på anleggsplasser og i utviklingsprosjekter, i dagbrudd (?) og ved veiarbeid. Ved slikt arbeid kan det forekomme lekkasjer av motor-, gir- eller hydraulikkolje som kan føre til forurensning. Til beste for miljøet tilbyr TOTAL en serie biosmøremidler som passer til slike bruksområder:
- Gravemaskiner
- Anleggsmaskiner
- Jordflytteutstyr
- Dreneringsmaskiner
 

Oppdag våre biosmøremidler for et rent miljø

Biosmøremidler for et rent fjellandskap
Folk som arbeider i fjellet er alltid opptatt av å bevare miljøet og holde fjellandskapet rent. For deres behov tilbyr TOTAL en serie med biosmøremidler for alt utstyr som kommer i kontakt med naturlige omgivelser: Skiheiser, snøkanoner, snøscootere, løypemaskiner og annet vedlikeholdsutstyr Serien omfatter giroljer og hydraulikkoljer, og oljer for 2-taktmotorer for mange ulike bruksområder:
- Løypepreparering
- Skiheiser
- Snøscooter/ATv
- Snøanlegg
 

Oppdag våre biosmøreprodukter for et rent fjellandskap

Smøremidler brukes også i skogbruk og landbruk for småutstyr (motorsager, hekketrimmere (er usikker på om det kanskje er hekktrimmer?)osv.), og i maskiner for trehogst (lastetraktorer, lastemaskiner), åkerpreparering og høsting.

Ved uhell kan det oppstå lekkasjer, oljetap (for motorsager og 2-taktmotorer) og tap av hydraulikk- eller girolje som forurenser det naturlige skogs- eller landsbruksmiljøet. TOTAL tilbyr en serie biosmøremidler som er tilpasset skogbruks- og landbruksutstyr:
- Skogbruk
- Åkerpreparering
- Landbruksutstyr
- Motorsager og hekketrimmere
 

Oppdag våre biosmøremidler for et rent jordsmonn

 

?? ?? ?? ??
X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieinnstillinger