Spesialprodukter - TOTAL Norge

Spesialprodukter

SPRAYS

Kjølevæske

NEVASTANE LUBE AEROSOL

Klebende universalolje for tilfeldig kontakt med næringsmidler i aerosoler. Anbefales til smøring på en rekke bruksområder som opererer under krevende forhold i næringsmiddelindustrien. Spesialutviklet til små maskiner som krever nesten daglig smøring, f.eks. transportbånd, skinner og pakkemaskiner. Eksepsjonell vedheft til metalloverflater. Motstandsdyktig mot vann, damp og svak syre og alkaliske atmosfærer. Bruksområde: -20 °C til +150 °C.

NSF H1

NEVASTANE ANTIFREEZE

Universalfrostvæske basert på MPG for tilfeldig kontakt med næringsmidler. Når den blandes med vann, blir den en kjølevæske som er spesialutviklet til kjølekretser i næringsmiddelindustrien: produksjon av drikker, iskrem og frossenmat. Frostbeskyttelse: -15 °C til -40 °C, avhengig av fortynningsgrad. Spesialbeskyttelse av legeringer og metallutstyr mot korrosjon.

NSF HT1

NEVASTANE GREASE AEROSOL

Vannbestandig smørefett for tilfeldig kontakt med næringsmidler i aerosoler, anbefales til smøring på bruksområder som opererer under de mest krevende forhold i næringsmiddelindustrien: lagre, hengsler, fjærer, kjeder, skinner og verktøy. Utmerket motstandsevne mot vann og damp. Eksepsjonell vedheft til metalloverflater. Ufølsom for rengjøringsmidler. Bruksområde: -20 °C til +150

NSF H1

?? ?? ?? ??
X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieinnstillinger