Sikkerhet

Sikkerhet

TOTAL overholder de aller strengeste forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.

TOTAL anbefaler å referere til Eurobitume for trygg lossing og håndtering.

For å sikre trygg levering hos våre kunder er vi behjelpelige med rådgivning og utføring av sikkerhetsinspeksjoner.

Kvalitet

Kvalitet

Overholdelse av normer og standarder er en måte å sikre kvaliteten på

Godkjenninger

  • ISO 9001-sertifikater

CE-merking

Siden 1993 har CE-merket vært synlig på produkter som omsettes i EØS-området, som består av 27 EU-medlemmer og 3 EFTA-medlemmer.

CE marketing

CPR-reguleringen (Construction Products Regulation) sikrer at ingen produkter som produseres eller leveres i samsvar med en harmonisert europeisk standard kan selges på det europeiske markedet fra 1. juli 2013 dersom det ikke har et CE-merke.

Der det eksisterer en harmonisert europeisk standard har alle TOTAL bitumenprodukter et CE-merke.

Forskning og utvikling

TOTAL Bitumen has 3 main research centers in Europe: CReS (Lyon, France), Preston (UK) and Brunsbüttel (Germany), and its headquarter in Paris. Each of the centers have extensive international design experience and state of the art testing facilities where our technologists work on innovative solutions to meet the evolving needs of the bitumen markets in the Nordics and Europe. At TOTAL Bitumen we understand that constant innovation is the key to sustainability and durability in all our products. We undertake collaborative research programs with key stakeholders and independent research bodies. And excellence in our customer communication and technical support is essential in maintaining our culture of continuous improvement. Contact us  if you need more information or have any questions regarding the quality of our products.

TOTAL Bitumen har 3 hovedforskningssentre i Europa: CReS (Lyon, Frankrike), Preston (Storbritannia) og Brunsbüttel (Tyskland), samt hovedkvarteret i Paris. Hvert senter har omfattende internasjonal utviklingserfaring og det nyeste testutstyret, slik at våre teknikere kan utarbeide nye og innovative løsninger for alle behov i markedene i Norden og Europa.
Hos TOTAL Bitumen ser vi konstant innovasjon som nøkkelen til bærekraftighet og varighet for alle våre produkter. Vi deltar på forskningsprogrammer i samarbeid med viktige aktører og uavhengige forskningsinstitusjoner. Fremragende kundekommunikasjon og teknisk støtte er også en vesentlig faktor for å sikre kontinuerlig forbedring.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om kvaliteten på våre produkter.

X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieinnstillinger