Oljeselskaper - Om TOTAL Nordic

Total Nordic - En av verdens største oljeselskaper

TOTAL MARKETING & SERVICES

Total Nordic er en del av Total Marketing & Services, den kommersielle delen av Total-konsernet, som er verdens 4. største oljeselskap. Total Nordic har hovedsete i København, er aktive i alle nordiske land (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island) og har fire datterselskaper (TOTAL DENMARK A/S - TOTAL SWEDEN AB - TOTAL NORGE AS – TOTAL M&S FINLAND OY).

Total Nordic har vært en viktig aktør i Norden de siste 30 årene med et komplett tilbud av skreddersydde tjenester og avanserte produktløsninger innenfor våre fire store forretningsområder:

 • Smøremidler for person- og varebiler og for industrien
 • Luftfart
 • Bitumen
 • Spesialvæsker

Takket være den praktiske plasseringen av Total-konsernets produksjonsanlegg i Nord-Europa og de lokale logistikksentrene, kan Total Nordic tilby svært konkurransedyktig, rask levering i hele Norden.

Våre lokale medarbeidere gir ekspertråd og oppfølgende kundestøtte på det lokale språket i alle nordiske land. Vår distribusjonskapasitet støttes ytterligere av nære partnerskap med de største distributørene i regionen, slik at Total-produktene når frem til kundene hvor det måtte være.

TOTAL Nordic har også representasjonskontorer for Lubmarine (smøremidler og smørefett for maritim bruk) og AS24 (drivstofforsyning for transportbedrifter), to spesialdivisjoner av TOTAL MARKETING & SERVICES

TOTAL-gruppen

TOTAL er et ledende internasjonalt olje- og gasselskap med virksomhet i mer enn 130 land. Vi er også en kjemisk produsent i verdens klasse. Gjennom 97 000 ansatte, settes vår ekspertise i arbeid i alle deler av bransjen - leting og produksjon av olje og gass, raffinering og markedsføring, nye energier løsninger, handel og kjemikalier - for å levere verden med energi, både i dag og i morgen.

 

Upstream

oljeselskaper, olje, total, Oppstrøm

 

Dette området omfatter olje- og gassutvinning, utvikling og produksjon, samt LNG. Total har bred kompetanse og kunnskap for å møte en stadig sterkere global etterspørsel og utvikle stadig mer komplekse felter.

 • Utvinning og produksjonsaktiviteter i over 40 land
 • Produksjon av 2,35 millioner fat oljeekvivalenter hver dag
 • 13 år sikkert påviste reserver
 • Verdens neste største LNG-operatør

REFINING & CHEMICALS

raffinering og petrokjemi, oljeselskaper, olje

Vi er det første store oljeselskapet som kombinerer raffinering og petrokjemi i én og samme organisasjon, og vi fokuserer på integrerte produksjonsanlegg.

 • Total raffineringskapasitet på 2,1 Mb/dag
 • Eierskap i 20 raffinerier, 10 drevet av Total
 • Salg av kjemikalier (andel utenom gruppen): 19,5 milliarder €
 • TOTALs petrokjemiske produksjonskapasitet på 19,7 Mt/år
 • Topp 10-produsent av polyetylen, polypropylen og polystyren
 • Hutchinson, Bostik, Atotech: Tre innovative operatører innen spesialkjemi

TRADING

Handels- og skipsfart, oljeselskaper, olje

Trading & shipping-boks: (Med bilde) Handel, kjøp, salg og transport av olje, samt dekking av raffineriers behov, er de viktigste målene for Totals Trading & Shipping-aktiviteter.

 • Aktiviteter i 120 land
 • 9 kontorer over hele verden
 • Et team på 500 ansatte rundt i verden
 • Ledende på utviklingen av energiprisrisikostyring

MARKETING & SERVICES

Marketing & Services, oljeselskaper, olje

Marketing & Services står til tjeneste for kundenes mange ulike behov og utvikler fremtidige tilbud innenfor smøremidler, drivstoff, network & cards, luftfart, bitumen, spesial væsker, additiver og spesial drivstoff (ACS), marine- og tungolje drivstoff

 • Europas største leverandør av bitumen
 • Verdens femte største leverandør av smøremidler
 • På plass i 150 land
 • Over 15 000 bensinstasjoner
 • 3 millioner kunder daglig på TOTALs stasjoner

NEW ENERGY

Ny energi, oljeselskaper, olje

En del av Marketing & Services siden 2012

 • Ledende innen solenergi med 66 % eierandel i SunPower
 • Konstruksjon av termisk solkraft for Shams-anlegget i Abu Dhabi
 • 50 000 solarprodukter solgt i 2011
 • Et utvalg på 4 produkter i handelen for mellom 10 og 90 US-dollar

I tillegg til Marketing & Services-aktivitetene er TOTAL også på plass i Norden med:

Total E&P Norge har vært aktive i Norge i over 45 år og er involvert i utvinning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Vi produserer gjennomsnittlig 275 000 fat oljeekvivalenter hver dag 2012

Total E&P Denmark er operatør og 80 % konsesjonseier av to offshore-lisenser (Nord-Jylland og Nord-Sjelland) for utvinning og produksjon av skifergass.

Refining and Chemicals:

Vår sterke tilstedeværelse i Norden fokuserer på polyolefiner (polyetylen og polypropylen) og polystyren via Total Petrochemicals, verdens største integrerte kjemikalieprodusent innen kjemiske basisprodukter (olefiner og aromater) og derivater. Vi er også representert via Bostik, markedsledende innen høyeffektive lim- og tetningsløsninger.

?? ?? ?? ??
X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieinnstillinger