Bedriftens samfunnsansvar - TOTAL Norge

Bedriftens samfunnsansvar

Bedriftens samfunnsansvar

Som ledende aktør i oljeindustrien har vi et ansvar for å respektere miljøet, verne om menneskers helse, sørge for trygge produkter og trygg produksjon, og å støtte opp om sosial og økonomisk utvikling lokalt.

Våre forpliktelser

Vi har en sterk forpliktelse overfor våre interessenter, der sikkerhet, kundetilfredshet, dialog og åpenhet står i sentrum for et langsiktig forhold.

Interessenter Forpliktelser
Investorer
 • Å vise økonomisk og sosialt ansvar som bedrift.
 • Å bidra til dialog, gi informasjon, legge til rette for utøvelse av rettigheter og bygge opp bærekraftige og fremtidsrettede forbindelser.
ansatte
 • Å fremme like muligheter, en mer internasjonal arbeidsstyrke og diversitet på alle nivåer i selskapet.
 • Å skape og opprettholde gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø ved hjelp av respekt, nulltoleranse for diskriminering samt gode helse- og sikkerhetsforhold.
 • Å fremme personlig utvikling og karrieremuligheter ved å tilby opplæring, forvalte kompetanse, følge opp resultater, sørge for erfaringsutveksling, gi informasjon og bygge opp et positivt samarbeidsklima.
Leverandører
 • Å ivareta våre grunnleggende prinsipper for bedriftsansvar ved innkjøp og delegere vår innkjøpspolitikk på en forsvarlig måte.
 • Å fremme lokale tilpasninger i alle våre vertsland.
 • Å velge industri- og forretningspartnere som overholder våre krav til sikkerhet, helse, miljø, etikk og kvalitet.
Kunder
 • Å danne partnerskap for og med våre kunder slik at vi kan tilby dem et tydelig utvalg av tidsriktige og innovative produkter og tjenester.
 • Å lytte til våre kunder, særlig gjennom våre kundesentre.
 • Å tilby økologisk effektive produkter og tjenester gjennom vårt Total Ecosolutions-program.
Regjeringer politikere beslutningstakere
 • Å ikke blande oss inn i politiske prosesser i våre vertsland.
 • Å bygge opp langsiktige forbindelser i offentligheten.
 • Å delta på en åpen og konstruktiv måte i viktige organisasjoner som arbeider med energirelaterte temaer.
 • Å overholde reglene for fri konkurranse og avvise all form for korrupsjon.
Lokal samfunn
 • Å aktivt implementere den samfunnspolitikken og de retningslinjer vi innførte i 2012, slik at våre standarder for samfunnsansvar overholdes i alle deler av selskapet.
 • Å etablere faste organisasjoner som engasjerer seg overfor våre nabofellesskap.
 • Å bruke vårt administrasjonsverktøy for våre interessenter, SRM+, slik at vi hjelper ledere i lokale enheter og datterselskaper med å implementere utviklingsinitiativer i samarbeid med lokalsamfunnet.
 • Å støtte lokal økonomisk utvikling.
Medier
 • Å være ærlige, åpne og bidra til kunnskap.
 • Å gå åpent inn for å delta i diskusjoner om temaer der vi kan bidra på en informativ måte.
 • Å kommunisere på en forsvarlig måte som fastlagt i våre retningslinjerguide for forsvarlig kommunikasjon.
NGO
 • Å peke ut en egen kontakt for NGO-er i vår avdeling for offentlighetsarbeid.
 • Å inngå lokale partnerskap i våre vertsland gjennom dialog.
internasjonale selskaper
 • Å delta aktivt i initiativene fra Global Compact (LEAD-plattform), IPIECA, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) og Women’s Empowerment Principles (WEP).
 • Å bidra til å fremme global politikk.

Mer informasjon

Bedriftens samfunnsansvar

CSR-analytiker

?? ?? ?? ??
X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieinnstillinger