Sikkerhed & Kvalitet

Sikkerhed & Kvalitet

Sikkerhed

Sikkerhed

TOTAL følger de strengeste bestemmelser for produktsikkerhed, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse.

For anbefalinger og forskrifter vedrørende sikker håndtering af bitumen og asfalt henvises til Eurobitume.

Sikkerheden ved aflæsning ude hos kunderne ligger os meget på sinde, så TOTAL bistår gerne med rådgivning og eventuel sikkerhedskontrol.

Kvalitet

Kvalitet

Opfyldelse af standarder er blot én måde at sikre kvaliteten på

Certificeringer

  • ISO 9001-certificeringer

CE Mærkning

CE-mærkningen blev indført i 1993 og findes på produkter, der handles i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS, der består af EU-landene plus Norge, Island og Liechtenstein.

CE marketing

Under EU's Byggevaredirektiv (CPR, Construction Products Regulation) må ingen produkter fremstillet i henhold til en harmoniseret europæisk standard (hEN, harmonized European Norm) markedsføres efter 1. juli 2013 uden at være forsynet med et CE-mærke.

Samtlige TOTALs bitumenprodukter, der er omfattet af en harmoniseret europæisk standard, er naturligvis CE-mærkede.

Forskning og udvikling

TOTAL Bitumen har hovedsæde i Paris og tre forskningscentre i Europa: CRES (Frankrig), Preston (England) og Brunsbüttel (Tyskland). Det enkelte center har omfattende international erfaring og avancerede testanlæg, hvor TOTALs eksperter arbejder på innovative løsninger, der opfylder de voksende behov fra bitumenmarkederne ikke alene Norden, men i hele Europa.

TOTAL Bitumen har fuld forståelse for, at udvikling er afgørende for holdbare og bæredygtige produkter. Vi har indgået samarbejdsaftaler med nogle af de vigtigste interessenter i branchen samt med uafhængige forskningsinstitutioner. Desuden er formidling af viden til kunderne samt teknisk rådgivning en integreret del af vores løbende forbedringstiltag.udvikling.

Kontakt os for yderligere oplysninger eller spørgsmål vedrørende kvaliteten af vores produkter.

?? ?? ?? ??
X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieindstillinger