Bæredygtighed og miljøansvarlighed

bæredygtigt ansvar

 

Lige fra villaveje til motorveje udgør vejnettet det primære transportnet for både person- og godstransport, og det udfylder en vigtig opgave med at integrere erhverv og privatliv.

Bitumen til vejbyggeri anses af nogle for et usofistikeret affaldsprodukt. Intet kunne være mere forkert, og det fremgår af TOTALs bud på innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer inden for færdselssikkerhed, indpasning af veje i byrum og landskaber samt genanvendelse af vejasfalt for at mindske miljøpåvirkningen ved vejbyggeri .

X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieindstillinger