Biocider

Biocider

For sundere tanke

Under opbevaring med adgang til luften har flydende kulbrinter en tendens til at absorbere fugt fra atmosfæren. Fænomenet kaldes af fagfolk for "ånding". Det bevirker, at der udfældes vand i tanken, hvor mikrober som bakterier og svampe har gode vilkår. Væksten af den slags mikrober medfører flere problemer:

  • Tilstopning af rørledninger
  • Emulgering af brændstoffet
  • Korrosion

Problemerne kan opstå overalt i logistikkæden fra lagertank til slutbruger. Bekæmpelsen af mikroberne sker med bredspektrede biocider. Totals biocider findes til både vand- og kulbrintefasen:

  • Vandhæl i olielagertanke (EB301W)
  • Gasolier (EB7301)

Vores produkter giver opsigtsvækkende resultater:

  • Efter 6 timers behandling af kulbrintefasen er antallet af mikrober halveret.
  • Efter 36 timer er ethvert spor af forureningen stort set forsvundet.

Totals biocider sælges udelukkende til professionelle distributører af olieprodukter.

X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieindstillinger