Corporate Social Responsibility

Vores virksomhedsansvarlighed

Som en førende aktør inden for oliebranchen har vi et ansvar for at værne om miljøet og folkesundheden, fremstille sikre produkter på forsvarligt drevne produktionsanlæg samt fremme en positiv økonomisk udvikling i lokalsamfundet.

Vores hensigtserklæring

Vores langsigtede ansvarlige relationer med vores interessenter kommer til udtryk i form af sikkerhed, brugertilfredshed, dialog og gennemsigtige forretningsprocesser.

Interessenter Løfter
Investorer
 • Levere flotte præstationer både i regnskabstermer og virksomhedsansvarlighed.
 • Indgå i dialog, informere åbent og ærligt, støtte rettigheder og vedligeholde langsigtede relationer.
Medarbejdere
 • Fremme en ligestillet, international arbejdsstyrke samt mangfoldighed på alle trin i virksomheden.
 • Fremme et ordentligt arbejdsmiljø præget af gensidig respekt, inklusion og arbejdssikkerhed.
 • Fremme personlig udvikling ved at tilbyde efteruddannelse, vedligeholde kompetencer, bedømme præstationer, belønne erfaring, informere åbent og ærligt og fremme fælles fodslag.
Leverandører
 • Implementere vores grundlæggende principper for virksomhedsansvarlighed samt lade disse komme til udtryk i en ansvarlig indkøbspolitik.
 • Fremme et lokalt islæt i virksomhedskulturen i de lande, hvor vi er aktive.
 • Være kritisk ved valg af teknologiske og kommercielle partnere, så disse overholder vores politikker for miljø, folkesundhed, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø.
Kunder
 • Indgå partnerskaber med eller til gavn for vores kunder, så de får adgang til et sortiment af frontteknologiske, innovative produkter og tjenesteydelser.
 • Lytte til vores kunder, især ved henvendelser til vores kundeservicecentre.
 • Markedsføre miljøvenlige produkter og tjenesteydelser gennem vores program Total Ecosolutions.
Regeringer politikere beslutningstagere
 • Undlade påvirkning af værtslandets politiske processer.
 • Opbygge langsigtede relationer til offentligheden.
 • Deltage effektivt og gennemsigtigt i de vigtigste organisationer, der beskæftiger sig med energirelaterede problemer.
 • Værne om den fri konkurrence og undlade enhver form for korruption.
Lokal samfund
 • Implementere vores sociale politik og sociale retningslinjer fra 2012 samt vores standarder for deltagelse i lokalsamfundet overalt i koncernen.
 • Udpege kontaktpersoner til at vedligeholde relationer til omkringboende.
 • Konsekvent benytte vores værktøj til håndtering af interessentrelationer, SRM+ (Stakeholder Relationship Management) som en hjælp for ledere af lokationer og datterselskaber til at implementere udviklingstiltag i dialog med lokalsamfundet.
 • Hjælp til at fremme den lokale økonomiske udvikling.
Medier
 • Optræde gennemsigtigt, ærligt og informativt.
 • Offentligt forpligte os til at drøfte problemer, hvor vi har forudsætninger for at bidrage konstruktivt.
 • Kommunikere ansvarligt, således som det fremgår af vores retningslinjer for ansvarlig kommunikation.
NGO
 • Udpege kontaktpersoner til at vedligeholde relationer til NGO'er.
 • Etablere lokale, dialogbaserede partnerskaber i vores værtslande.
Internationale virksomheder

 

 • Medvirke aktivt i tiltag som Global Compact (LEAD-platformen), IPIECA, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) og Women's Empowerment Principles (WEP).
 • Medvirke til at fremme global ansvarlighed.

Læs mere

Vores virksomhedsansvarlighed

CSR-rapportering

X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieindstillinger