Biosmøremidler - TOTAL Danmark

Biosmøremidler

Som en del af ét af verdens største olieselskaber er TOTAL yderst bevidst om sit ansvar for miljømiljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling. For at imødekomme disse udfordringer har vi udviklet biosmøremidler i form af et komplet sortiment af specialolier til køretøjer og maskiner, der benyttes i sårbare miljøer.

Biolubs

Hvad er et biosmøremiddel?

Termen "biosmøremiddel" benyttes om alle smøremidler, der nedbrydes hurtigt ved biologiske processer og er ugiftige for mennesker og vandmiljøet. De er typisk fremstillede på basis af planteolier (f.eks. rapsolie) eller syntetiske estere fremstillede på basis af modificerede bæredygtige råstoffer.

De vigtigste fordele ved biosmøremidler er:

 • Hurtig bionedbrydelighed
 • Mærkningsfrihed
 • Miljøvenlighed
 • Gode smøreegenskaber
 • Højt viskositetsindeks
 • Længere levetid af udstyr

Anvendelsesformål for biosmøremidler

Biosmøremidler foretrækkes til anvendelser, der indebærer en risiko for miljøet. Det gælder især:

 • udsivet olie fra f.eks. motorer og smøringsanordninger på kædesave samt støbeolier og slipmidler,
 • tilfældige oliespild (olier til motor, gearkasse, aksler, hydraulik osv.).

Biosmøremidler er specielt påkrævede på steder, hvor miljøbeskyttelse er i højsædet, f.eks. i sårbare miljøer som søer, vandløb, havet, bjergene, landbrugsjord, skove eller åbne miner.

Biosmøremidler til rent vand

Vand er den største bekymring, fordi det er mest sårbart over for olieforurening. Et eksempel er maskiner, der benyttes i floder og kanaler (uddybning, bredforstærkning osv.) samt skibe og både, uanset om de benyttes kommercielt (fiskefartøjer, coastere, pramme, slæbebåde osv.) eller til fritidsbrug (udenbordsmotorer, jetski osv.). Andre potentielle forureningskilder er maskineri, der benyttes på, i eller i nærheden af vand (sluser, vandkraftværker). TOTAL markedsfører et komplet sortiment af biosmøremidler til bl.a. disse anvendelser:

 • Kystsejlads
 • Flod-, kanal- og søsejlads
 • Fritidsbåde
 • Sluser og vandkraftværker

Læs mere om TOTALs biosmøremidler for et rent vandmiljø

Biosmøremidler for et rent miljø

Entreprenørmaskiner benyttes typisk til jordarbejder samt minedrift og vejbygning. Ved den slags aktiviteter er der risiko for spild af motor-, gearkasse- og hydraulikolie og dermed for forurening af miljøet. TOTALs engagement i at værne om miljøet har ført til en serie biosmøremidler beregnede til anvendelser som f.eks.:

 • Entreprenørmaskiner
 • Mineudstyr
 • Spildevandsbehandlingsanlæg

Læs mere om TOTALs biosmøremidler for et rent miljø

Biosmøremidler for rene bjergskråninger

Mineselskaber er hele tiden på udkig efter metoder til at mindske deres miljøaftryk og efterlade en ren bjergside efter endt udnyttelse af en forekomst. For at imødekomme behovet markedsfører TOTAL et bredt udvalg af biosmøremidler til alle maskiner, der kommer i kontakt med miljøet: skilifte, snekanoner, snowmobiler, pistemaskiner osv. Denne serie består af gearkasse- og hydraulikolier samt fedtstoffer og totaktsolier til en række forskellige formål:

 • Pistemaskiner
 • Skilifte
 • Snowmobiler / firehjulede motorcykler ("quads")
 • Snekanoner

Læs mere om TOTALs biosmøremidler for rene bjergskråninger

Smøremidler benyttes inden for landbrug og skovbrug til markredskaber, håndredskaber (kædesave, buskryddere) og hugstmaskiner (fældemaskiner, transportører).

Ved lækager kan udsivet olie (f.eks. fra motorer og smøringsanordninger på kædesave samt hydraulik- og gearkasseolier på maskiner) medføre forurening af landbrugsjord eller skove. TOTAL markedsfører et bredt udvalg af biosmøremidler beregnede til landbrugs- og skovbrugsmaskiner:

 • Skovbrug
 • Jordbehandling
 • Landbrugsudstyr
 • Kædesave, buskryddere

Læs mere om TOTALs biosmøremidler for en ren jordbund

?? ?? ?? ??
X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .Rediger mine cookieindstillinger